Mir sinn eng Équipe vun Amateurfunker respektiv Kommunikatiounsinteresséiert Persounen déi sech strukturéiert hunn als  Aarbechtsgrupp “Alexander Graham Bell” ënnert dem Daachverband “Scouting in Luxembourg” (SiL).

SIL Logo

D’Ziel vum Aarbechtsgrupp ass et Aktivitéiten am Beräich vun der Kommunikatioun, (sief dat mat Hëllef vum Funk oder dem Internet), ze organiséieren. Konkret sinn dëst Workshops, Participatiounen un Formatiounen, Weekender oder Campen an all aner Aktivitéit, wou et dorëms geet, entweder Funk- an aner Informatiounstechniken de Guiden a Scouten méi no ze bréngen, oder iwwert dës Methoden de Kontakt tëschent Guiden a Scouten hierzestellen, ze förderen oder iwwerhaapt ze erméiglechen. Donieft dësen Aarbechtsgrupp mat sengem Wëssen allen Scoutsgruppen an Verbandséquipen zur Säit.

Eis Équipe

Alex Kinsch – LX1K

Carlo Graas

Christophe Anthon – LX1C *

Dan Jungels – LX1JU

Gilles Risch – LX3GR *

Guy Kruchten – LX1KT

Neckel Reuland – LX1NR (NJO)

Pierre Fonck – LX1PF

Sascha Wolsfeld

* Coordinateure vum Aarbechtsgrupp